RT @SusyLomeli Spring break? Pshhh #aintnobodygottimeforthat