#Kommetregengametzon! #Ophelling #tekenenzichrodezandstenenmurenvanhetkasteelaf. Beneden in #Silves #rivierdeArade