Nag-review naman ako sa FoodLaws. Kaming lahat. Pero bakit iba yung lumabas sa exam?