เยซองเอาเสื้อเซฮุนมาใส่? หรือเซฮุนเอาของเยซองมาใส่? หรือมีเหมือนกัน? หรือSMแม่งรีไซเคิล???? -.,- #sehun #yesung