aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #Hae #hyuk >.< OMG!! giữa đêm khuya thanh vắg có 1 con dean ngồi la T_T