ความสุขของเธอ กลายเป็นความสุขของฉัน
และนี่คือเหตุผลที่เรารักกัน