วาดครั้งแรก !! ตั้งใจสุดๆเลย @TaoPhiangphor @Kacha_AF8 >\\< #TaoKachaDay