...เผื่อลืม... แต่สัญญาและบอกเลยว่า ...ไม่เคยลืม... #TaoKachaDay