ไปไหนแล้วไม่มีไหล่ให้เกาะ..แล้วเธอคิดถึงใคร #TaoKachaDay