Lycka till idag Malmöbor. Käppjaga fascisterna! :)
#nazifritt #stoppaedl #stoppasdl