นั่งอ่านนานๆหลายวันไม่ได้ มันทนไม่ได้~~ ขอซักวันเถอะ =u=a #delain #phinehas #burytomorrow