เอา ชานมี #AOA ออกมาโชว์ Love letter event //วันศุกร์แสนเหว่หว้า ; _ ;