Thank you Lord!!! PL na naman ako #93 #91 #97. #95. ☐✔ Good grades.