ทวิตที่ 11111 มอบให้เมนคนนี้ จะเป็นที่ 1 ในใจผมเสมอ ♥