Ang galing ng mga artista and nung lighting. Walang extra sounds ng mga sasakyan. Basta magaling! #Doloroso