Kudo Yuasku, Kudo Shinichi, Kuroba Kaito, Kuroba Toichi #DC&MK