Denne fortjener en ny deling. Tidenes. 
Dagens Næringsliv 20. august 1996: "Internett er en flopp!" #fail