โอ๋เอ๋โอ๋ชาชาอย่าร้องไห้น๊า T^T)/ #ขุด #แถมคลิป http://www.youtube.com/watch?v=ftIWBmGKQdc