Fra den gang distribusjonen gikk med hest og kjerre?