#RECAP: Si Lee Gak nakita ang sarili na naglalaho na? OMYG! Maglalaho na akaya ng kamahalan? #RooftopPrince ♥