heeft zich laten bijpraten tijdens inloopbijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan "In de Bogaard" door @Gem_Rijswijk