ไว้หลังสอบรามฯเสร็จจะจัดการอีก 2 รายที่เหลือ >y<\\