The @EmpireStateBldg shines for all those smiling #Irish eyes. #NYC #StPatricksDay