ป้ายชื่อของเต๋า ทูเอนี่วัน #KoreanMajor #cmru ‏ @tao_haha