ป้ายชื่อของเปรี้ยว จงฮยอนซีเอ็นบลู #KoreanMajor #cmru @PRIAWBOICE