ป้ายชื่อของข้าวฟ่าง รูปยอล อินฟินิท #KoreanMajor #cmru @KF_EIBS