#Hottest #Irishman #BradleyCooper #StPatricksDay #YuM