ฮึ๋ย!! อารมณ์เสีย ก็ต้องกิน! กิน! กิน! ทายซิว่าอันไหน?? :p