โหลดเกมจะเสร็จแล้วเว้ย เหลืออีก10% เว้ย  แล้วแม่งก็เป็นแบบนี้เว้ย คือเหี้ยอะไร TT #นั่งโหลดใหม่ ไหนๆก็จะไม่นอนแล้ว