Dyeing of the Chicago River #StPattysDay #IHateSobriety #LentIsStupid #32days