1.2 Million Displaced Syrians #walk4syria #childrenofsyria #DC @whitehouse