Ano kayang magandang hair color ? Sana naman yung bumagay sa skin. Hihihi.