SRK's special surprise for Rohit Shetty
http://tiny.cc/ed70tw #fridaymoviez @iamsrk @rohitshettyfilm #Rohit Shetty