หลังจากไปฮันนิมูนที่เกาหลีกลับมาได้ไม่นาน คือยังไง จะไปฮันนิมูนต่อที่ภูเก็ตอีกละหรอ ? #ที่มันแคบ >//< (n_nannyeii)