Pagkatapos kong mag-General Cleaning ng kwarto ko. Eto na siya! Maayos at malinis na.:D