" @XianLimm: English 101 :-) " - Na pa " TAWA " ako sa " COTTONTON " Hahaha. #Nice #Joke #Sweet #Smile ☺