This monogamous pee-spraying little fox was also pretty adorable. #bakerzoo #OhioU Cc: @nicobuholzer