یکی از عوامل دیگر :) البته یک عامل دیگر نیز هست ک از انتشار تصویر آن معذورم. #خرگوش  #rabbit #hare #lapin