Seems about right! #RedNationRising @MA_Beacham @BrennanKvarta @NObamaChat #tgdn #tcot