Цөмийн бөмбөг, цунами, газар хөдлөлтөд тэсвэртэй эд бх нь дээ.... #Japan #Tsunami #Atomicbomb #Earthquake #Weird