Segona sessió teòrica de Guiatge naturalista a l'EUTDH #UAB en el Curs d'especialització en Ecoturisme (13.03.13).