#stamfordBridge pitch.. We gon kill'em tonyt. #cfc