Some love for #WilliamWednesday! #gif #sosweet #WilliamBuxton #TomHiddleston #PeggyBell #JodieWhittaker