@masamune32 @Shigebambam @Kazu_MadDawg @sohbadly @RACY578 @masamatixxx @kdp405 @dominocat66 #chiba_stylerz #final