Utang admin #miyuki untu @vasyifa1ch1. Kurosaki ichigo