Böyle #bigüzellik var mı ki ? Atarını yesem yeridir.