#smitsummit #iletisim #sosyalmedya #twitter #anadolu #university