20 เม.ย.56 มินิคอน โซ่ ไบร์ท (เวลาสถานที่รอสรุป) ติดต่อจองบัตร 081-7100477 #ZoBright #AF9