Gandang Hindi Mo Inakala! ☺
Terey! May paPout-Pout na ngayon! ☺ Hihi!