Grei 4G-hastighet utenfor Telenor på Fornebu. 
#4G #LTE #iPhone5